Waar je kan groeien en openbloeien
 
Welkom in De Bosstraat

Klassenraad

Regelmatig komt de directeur samen met een team begeleiders om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken.

Met begeleiders wordt bedoeld:

  • klasleerkracht
  • gymleerkracht
  • zorgcoördinator
  • zorgleerkracht
  • afgevaardigde van het VCLB
  • externe hulpverleners