Waar je kan groeien en openbloeien
 
Welkom in De Bosstraat

Tutorlezen

Reeds vele jaren organiseren wij niveaulezen in het tweede leerjaar.
Met de hulp van leesouders lezen de kinderen in kleine groepjes elk op hun niveau.
Toch blijft het lezen voor vele kinderen een struikelblok.
Zwakke lezers die in kleine groepjes lezen ondervinden ook nadelen.
Ze horen slechte voorbeelden van hun medeleerlingen en komen nog altijd te weinig aan bod.

Daarom laten we de leerlingen ook tutorlezen.
Het was een positieve ervaring en willen er daarom dit jaar mee verder gaan.
Alle klassen van de lagere school zullen hierbij betrokken worden.
Het nieuwe materiaal dat werd aangekocht zal de leerlingen zeker nog meer motiveren.

Wat is tutorlezen?

Het tutorlezen (wij noemen het tandemlezen) is een systeem waarbij leerlingen elkaar systematisch en op een gestructureerde manier hulp geven.
Een leerling van een hogere klas (= leesmakker) helpt een leerling van een lagere klas (= leesmaatje).
Bij ons lezen de leerlingen van het zesde leerjaar met de leerlingen van het tweede leerjaar, het derde leerjaar leest met leerlingen uit het vijfde en de kinderen van het eerste lezen met de leerlingen van het vierde.

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de lj (leesmaatjes)?

De leesprestaties verbeteren : in de één-één relatie wordt het hoogste niveau van actieve leertijd bewerkstelligd. De leerling komt voortdurend aan bod, moet niet wachten en luisteren naar een medeleerling.
Door de individuele begeleiding heeft de leerling veel sneller een succeservaring, wat een positieve invloed heeft op de emotionele ontwikkeling en het zelfbeeld wordt positief versterkt.
Ontwikkelen van de sociale communicatievaardigheden: ze leren een persoonlijke en betrokken relatie met een ander aan te gaan.

Wat zijn de voordelen voor de leerlingen van het 4de, 5de en 6de lj (leesmakkers)?

De communicatievaardigheden nemen toe: de leerling leert beter en duidelijker aangeven wat ze bedoelen of willen weten.
Het efficiënt werken blijkt te verbeteren, tijdsplanning, ordening van materialen, doelgericht werken.
Positieve houding t.o.v. het lezen. Er werd vastgesteld dat ook een leesmakker vaker in de vrije tijd begint te lezen.
Ze ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel.
Hun eigen zelfbeeld wordt positief ontwikkeld.
Ze leren geduld en aandacht hebben voor een ander.
Ze ontwikkelen doorzettingsvermogen.

Tijdens een introductiemoment worden de leesmakkers uitgebreid ingelicht over de begeleiding.
Zij worden verantwoordelijk gesteld voor hun leerling.
We starten met opgegeven teksten, later maken ze zelf een keuze van de materialen die ze gedurende 20 minuten willen gebruiken.
Na elke leesbeurt is er een korte evaluatie over het lezen met hun leerling en noteren ze op een kaart wat ze hebben gelezen en geven een beoordeling.

Hebt u hierover nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact op met de zorgcoördinator of de betrokken leerkrachten.