Waar je kan groeien en openbloeien
 
Welkom in De Bosstraat

Voorstelling van de school

Historiek

Het was E.H. Van Geel die er in 1904 in slaagde enkele Zusters van de Congregatie van de Annonciaden van Huldenberg in de toen kersverse parochie Putkapel te krijgen om er te zorgen voor het katholiek onderwijs.
Na een echte schoolstrijd werden deze zusters in 1930 door het toenmalig gemeentebestuur letterlijk uit hun huis gezet.
In recordtempo werd door een inderhaast samengesteld schoolcomité een nieuwe school gebouwd in de Bosstraat.

De meisjes konden er het volledig kleuter- en lager onderwijs volgen, de jongens tot en met het derde leerjaar.

In 1959 bouwde E.H. Vrebos een jongensschool in de tuin van de Zustersschool.
Er waren dus twee aparte vrije scholen in de Bosstraat.
De fusie van de beide scholen kwam er in 1976 en zo ontstond de Vrije School Putkapel.

Sindsdien groeide en bloeide de school, en werd ze wat ze vandaag is: een bloeiende parochieschool met een uitstekende reputatie.