Waar je kan groeien en openbloeien
 
Welkom in De Bosstraat

L4A: meester Rudi

Contacteer me via e-mail: rudi.schrooten@debosstraat.be

Vierde leerjaar

Welkom bij de monsters van 4A.

Dit schooljaar oefenen we de leerstof van het derde leerjaar verder in.

Zo focussen we voor rekenen op +, -, x en : tot 100 000. We doen alle bewerkingen met kommagetallen en zelfs met breuken. Verder oefenen we de klok nog extra in tot op de seconde.

Voor Nederlands oefenen we hard op het correct en foutloos schrijven. We schrijven verslagen en houden verschillende spreekbeurten.
Lezen blijft belangrijk. We gaan dan ook tutorlezen met de leerlingen van het eerste leerjaar.

Ook Godsdienst is van de partij. Zo behandelen we verschillende thema’s. Luisteren en overleggen staat centraal.

Wereldoriëntatie mag zeker niet ontbreken. We werken met verschillende thema’s zoals ruimte, natuur, tijd, samenleving, …. Actua komt ook aan bod. We gaan ook op uitstap.

We prikkelen onze muzische vaardigheden door alle aspecten van muzische aan bod te laten komen.

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen huiswerk mee naar huis. Niet al te veel, maar ook niet weinig, zodat er nog voldoende tijd is om een hobby uit te voeren.

Foto’s en berichten