Onze Bosstraat verwelkomt je en neemt je graag mee doorheen het verhaal van onze school.
Elke boom vertelt een klein stukje over de visie van de school.

Als je klikt op een boom kom je meer te weten over hoe je hier kan groeien en openbloeien

Omdat jij, jij bent en ik, ik. Maar vooral wij, wij zijn.

In onze school omarmen we ieders uniek zijn.
Respect, eerlijkheid, inlevingsvermogen, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid…
zijn waarden die we voorleven en meegeven in een warme sfeer.
We gaan respectvol om met ieders kwetsbaarheid en reiken de kinderen waarden
en houdingen aan om hiermee om te gaan.
Als katholieke dialoogschool reiken we de hand aan kinderen uit alle culturen
en geloofsovertuigingen.

Samenwerken om te leren. Leren om samen te werken.

ZiLL (het leerplan) is onze inspiratiebron om kinderen mee te nemen in het
Zin krijgen in Leven en Leren.
We bieden kwaliteitsvol onderwijs door in te zetten op o.a.
attitudes, vaardigheden en kennis.
Elk kind mag en kan zijn eigen identiteit ontdekken.
In verbondenheid met elkaar groeit hun ontwikkelkracht en veerkracht.
Door het aanleren van de hedendaagse vaardigheden leren we onze kinderen
richting geven en worden onze kleine burgers wereldburgers.

Een talentvol team, met een warm hart voor ieder kind

Ons talentvol team staat open voor alle kinderen op een enthousiaste,
positieve, zorgzame, creatieve en waarderende manier.
Vanuit ons hart en met liefde voor het vak willen we basisvertrouwen
creëren en ontmoetend communiceren.
Als leerkracht zorgen we voor een geschikte aanpak in een optimale leeromgeving.
Zo bieden we onze leerlingen maximale ontwikkelkansen.

Iedereen kan iets, niemand kan alles

Door ons te focussen op een krachtige leeromgeving bieden we groeikansen
aan elk kind en leren we van elkaar. We trachten ieder kind persoonlijk
te benaderen en te laten schitteren op zijn of haar manier.
In onze zorgwerking hechten we belang aan een goede communicatie
met alle betrokkenen.
Zo kunnen we samen zoeken naar gepaste hulp en ondersteuning.

Voor onze kinderen “Samen school maken”

Om te groeien nodigen we u, ouder, uit om deel te nemen aan het samen
school maken. We kijken met open ogen naar de wereld om ons heen en verrijken
onze werking met uw hulp. Tevens maken we deel uit van de scholengemeenschap
‘Polaris’, waarbinnen we kennis en ervaringen delen. We werken samen
met de oudervereniging, de schoolraad, de lokale gemeenschap en
de vele vrienden van onze school.
Eveneens doen we beroep op de deskundige hulp van externen
bv. het VCLB Leuven en het ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant.
“Samen school maken” is samen streven naar eensgezindheid, elkaar bemoedigen
en elk onze bijdrage leveren aan de opvoeding van onze kinderen.